ประกวดราคางานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอาคารหอพักนิสิต (R3) และบ้านพักอาจารย์ (T3) โครงการระยะที่ 3.1 ของสถาบันวิทยสิริเมธี

15 พฤษภาคม 2560 : สถานที่ : สถาบันวิทยสิริเมธี

ประกวดราคางานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอาคารหอพักนิสิต (R3) และบ้านพักอาจารย์ (T3) โครงการระยะที่ 3.1 ของสถาบันวิทยสิริเมธี

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคางานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอาคารหอพักนิสิต (R3) และบ้านพักอาจารย์ (T3) โครงการระยะที่ 3.1 ของสถาบันวิทยสิริเมธี ได้ที่      ดาวน์โหลด