ปิดการประกวดราคา
1.อาคารM3, M4 และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.อาคารเรียนรวม,สระว่ายน้ำและภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก

18 กรกฎาคม 2560 : สถานที่ : สถาบันวิทยสิริเมธี

ปิดการประกวดราคา
1.ปิดการประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร อาคารM3, M4 และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โครงการก่อสร้างของ สถาบันวิทยสิริเมธี 
2.ปิดการประกวดราคางานจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคารเรียนรวม,สระว่ายน้ำและภูมิสถาปัตยกรรมภายนอกโครงการก่อสร้างของ สถาบันวิทยสิริเมธี

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศปิดประกวดราคา
1.ปิดการประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร อาคารM3, M4 และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โครงการก่อสร้างของ สถาบันวิทยสิริเมธี 
2.ปิดการประกวดราคางานจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคารเรียนรวม,สระว่ายน้ำและภูมิสถาปัตยกรรมภายนอกโครงการก่อสร้างของ สถาบันวิทยสิริเมธี

 ดาวน์โหลด