ประกวดราคางานจ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในสำหรับใช้งานในอาคาร A1

14 ตุลาคม 2559

ประกวดราคางานจ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในสำหรับใช้งานในอาคาร A1

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศประกวดราคางานจ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในสำหรับใช้งานในอาคาร A1 ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th