ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
Dr. Pailin, PTT, Kamnoetvidya Science Academy, KVIS
 
 
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
 
อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)