การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยืนยันและมอบตัว การเข้าศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

  1. แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน  คลิกที่นี่
  2. ข้อตกลงการให้ทุนการศึกษาและการกรอก คลิกที่นี่
  3. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
  4. ใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่
  5. รายการเอกสารประกอบการมอบตัว คลิกที่นี่
  6. เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่