การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
สมัครออนไลน์ตั้งแต่ 11 - 30 กันยายน 2563

 ประกาศรับสมัคร

 หนังสือรับรอง

 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน

วิธีการสมัครเรียน
เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าใช้จ่าย

นักเรียนทุกคนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ที่เว็บไซต์ http://www.kvis.ac.th

รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง จำนวน 11 คน จำแนกเป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้
    1) ระยอง 3 คน 
    2) จันทบุรี 1 คน 
    3) ตราด  1 คน
    4) ชลบุรี  1 คน 
    5) สมุทรปราการ 1 คน 
    6) ฉะเชิงเทรา 1 คน
    7) นครนายก 1 คน  
    8) ปราจีนบุรี 1 คน 
    9) สระแก้ว 1 คน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด