การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์

สำหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 
เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 24.00 น.
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วิธีการสมัครเรียน
เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินการสมัคร

นักเรียนทุกคนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ที่เว็บไซต์ http://www.kvis.ac.th

รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควต้านักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด

 

1 สิงหาคม -  15 กันยายน 2560

 

วันเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์  www.kvis.ac.th 

26 พฤศจิกายน 2560

 

วันสอบคัดเลือกรอบแรก

26 ธันวาคม 2560

 

วันประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกและรายละเอียดเกี่ยวกับการรอบสองที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th  

13 - อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

 

วันสอบรอบสอง ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจังหวัดปทุมธานี

12 มกราคม 2561

 

วันสุดท้ายของการส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่น

21 กุมภาพันธ์ 2561

 

วันประกาศผลการสอบรอบสอง  ที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th