การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

  1. ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 และฟอร์มหมายเลข 1,2 คลิกที่นี่
  2. Website รับสมัคร คลิกที่นี่