ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ(รอบแรก)

03 พฤศจิกายน 2560 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โปรดคลิกชื่อสนามสอบที่ท่านเลือกเพื่อตรวจสอบ หรือ คลิกที่นี่

1.      โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ     จ.เชียงใหม่     แผนที่
2.     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม     จ.พิษณุโลก     แผนที่
3.     โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย     จ.ขอนแก่น     แผนที่
4.     โรงเรียนสตรีราชินูทิศ     จ.อุดรธานี     แผนที่
5.     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     จ.อุบลราชธานี     แผนที่
6.     โรงเรียนสุรนารีวิทยา     จ.นครราชสีมา     แผนที่
7.     โรงเรียนวรนารีเฉลิม     จ.สงขลา      แผนที่
8.     โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา     จ.สุราษฎร์ธานี     แผนที่
9.     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ     จ.ราชบุรี     แผนที่
10.    โรงเรียนกำเนิดวิทย์     จ.ระยอง     แผนที่
11.    ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     จ.ปทุมธานี     แผนที่

*** เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ สิ่งที่อนุญาต และ ไม่อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่