ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

30 พฤศจิกายน 2560 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยมีสนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 11 แห่ง จัดสอบพร้อมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดพิษณุโลก
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดอุดรธานี
 5. จังหวัดอุบลราชธานี
 6. จังหวัดนครราชสีมา
 7. จังหวัดสงขลา
 8. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 9. จังหวัดราชบุรี
 10. จังหวัดปทุมธานี
 11. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

การจัดสอบคัดเลือกในครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครสอบจำนวน 4,617 คน ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2560 จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 300 คน ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ www.kvis.ac.th โดยผู้สมัครที่ผ่านการสอบรอบแรกจะเข้าสอบรอบสองระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 72 คน ต่อไป

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์