ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

22 ธันวาคม 2560 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิก

2. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก​ คลิก