ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

05 เมษายน 2561

   ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame) สำหรับท่านที่บริจาค จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

1. บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มนำส่งเงินบริจาคและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ได้ตามลิงค์ด้านล่าง       

   1.1 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนำส่งเงินบริจาค
   1.2 ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

2. บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

    สามารถดาวน์โหลด Brochure และ แบบฟอร์มบริจาคเพื่อจำทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

   2.1 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบริจาคเพื่อจำทำหอเกียรติยศ (Hall of Fame)
   2.2 ดาวน์โหลด Brochure