ร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียมถวายเทียนจำนำพรรษา

26 กรกฎาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนืดวิทย์

นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจำก Namhan High School of Korea และ Dr.Alina Astakhova, Visiting Teacher จากสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้นำคณะนักเรียน พร้อมด้วยครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Namhan High School of Korea และ Dr. Alina Astakhova, Visiting Teacher สาขาวิชาชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม จาก the Advanced Educational Scientific Center of Moscow State University- Kolmogorov’s Boarding School สหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทย และให้นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนป่ายุบ ในได้มีโอกาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนด้วย