ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

21 มีนาคม 2559

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก  คลิกที่นี่

สามารถลงทะเบียนสอบรอบสองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 - วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 24.00 น.


1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก