ผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2559

13 กรกฎาคม 2558

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงจำนวน 72 คน แสดงความจำนงในการเข้าศึกษา โดยส่งเอกสารมอบตัวและข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558