ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รอบแรก(เพิ่มเติม)

15 พฤศจิกายน 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

คลิก  “ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ”

  1.     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่  รายชื่อ   แผนที่  
  2.     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก รายชื่อ แผนที่
  3.     โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น  รายชื่อ แผนที่
  4.     โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี รายชื่อ แผนที่
  5.     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี     รายชื่อ แผนที่
  6.     โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา รายชื่อ แผนที่
  7.     โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา รายชื่อ แผนที่
  8.     โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี รายชื่อ แผนที่
  9.     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี รายชื่อ แผนที่
  10.    โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง รายชื่อ แผนที่
  11.    ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ.ปทุมธานี รายชื่อ แผนที่

*** เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ สิ่งที่อนุญาต และ ไม่อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ คลิกที่นี่