ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

24 ธันวาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิก

2. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก​ คลิก