เตรียมพร้อมสำหรับการสอบรอบ 2 ปีการศึกษา 2563

: สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบรอบ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ภาพทั้งหมด