รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

18 สิงหาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 11 - 30 กันยายน 2563

1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

2. ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง