ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

16 ตุลาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังลิงก์ด้านล่าง

ลำดับ

สนามสอบ

จังหวัด

ไฟล์รายชื่อ

1

 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 เชียงใหม่

คลิก

2

 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 พิษณุโลก

คลิก

3

 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 ขอนแก่น

คลิก

4

 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 อุดรธานี

คลิก

5

 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 อุบลราชธานี

คลิก

6

 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 นครราชสีมา

คลิก

7

 โรงเรียนวรนารีเฉลิม

 สงขลา

คลิก

8

 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 สุราษฎร์ธานี

คลิก

9

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

 ราชบุรี

คลิก

10

 โรงเรียนระยองวิทยาคม

 ระยอง

คลิก

11

 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

 ปทุมธานี

คลิก

หมายเหตุ
1. ขอให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลและเลขประจำตัวสอบให้ถูกต้องตรงกัน
2. ขอให้ผู้เข้าสอบที่ชื่อมีเครื่องหมาย * ตรวจสอบกล่องขาเข้า (Inbox) ของอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เรื่องการขอเอกสารเพิ่มเติม

ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ admission@kvis.ac.th