ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

06 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังลิงก์ด้านล่าง

ลำดับ สนามสอบ จังหวัด ไฟล์รายชื่อ

1

 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 เชียงใหม่

คลิก

2

 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 พิษณุโลก

คลิก

3

 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 ขอนแก่น

คลิก

4

 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 อุดรธานี

คลิก

5

 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 อุบลราชธานี

คลิก

6

 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 นครราชสีมา

คลิก

7

 โรงเรียนวรนารีเฉลิม

 สงขลา

คลิก

8

 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 สุราษฎร์ธานี

คลิก

9

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

 ราชบุรี

คลิก

10

 โรงเรียนระยองวิทยาคม

 ระยอง

คลิก

11

 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

 ปทุมธานี

คลิก

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบที่มีชื่อมีเครื่องหมาย * ให้ติดต่อคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
2. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ admission@kvis.ac.th