ประกาศเลื่อนการสอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

06 มกราคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รายละเอียดประกาศเลื่อนการสอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิก

หมายเหตุ กำหนดการส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นยังคงเป็นกำหนดการเดิม (15 มกราคม 2564)