ประกาศกำหนดการสอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

12 มกราคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

รายละเอียดกำหนดการสอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิก

หมายเหตุ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง