การประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลางและภาคตะวันออก

01 กุมภาพันธ์ 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

     โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพร้อมทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานและรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานพร้อมใบประกาศนียบัตร โดยโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับรางวัลทั้งหมด ดังนี้