พิธีเปิดทางเดินเชื่อม KVIS – THE EnCony

21 มิถุนายน 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

พิธีเปิดทางเดินเชื่อม KVIS – THE EnCony

    เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดพิธีรับมอบ ทางเชื่อมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ - โรงแรม ดิ เอนโคนี่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)

    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ และ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารพร้อมพนักงาน EnCo ร่วมแสดงความยินดี

    ทางเดินเชื่อมนี้มีระยะทางประมาณ 154 เมตร จากบริเวณหลังอาคารหอพัก B2 ไปยังโรงแรม ดิ เอนโคนี่ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในการสัญจรไปยังโรงแรมเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรม รวมทั้งร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงแรมอีกด้วย ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ใจดี สำหรับโครงการดี ๆ นี้