ประกาศเรื่องงานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2564

19 ตุลาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์