ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

09 กันยายน 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  1. ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่
  2. ลิงก์ส่งหนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) สำหรับคุณครู แบบฟอร์มหมายเลข 1 คลิกที่นี่
  3. ลิงก์ตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) คลิกที่นี่
  4. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อสำหรับกกรอกแบบฟอร์ม 01_แบบฟอร์มหมายเลย 1
    คลิกที่นี่
  5. Website รับสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

  1. 01_แบบฟอร์มหมายเลย 1 หนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) คลิกที่นี่
  2. 02_แบบฟอร์มหมายเลย 2 เอกสารรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร คลิกที่นี่
  3. 03_แบบฟอร์มหมายเลย 3 เอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อด้าน STEM คลิกที่นี่