ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

21 ตุลาคม 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์