ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

10 มีนาคม 2566 : สถานที่ : KVIS: Kamnoetvidya Science Academy