ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

06 ตุลาคม 2566 : สถานที่ : KVIS: Kamnoetvidya Science Academy

ขอความอนุเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบแรก m4-2567 และสิ่งที่อนุญาตนำเข้าห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ