ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนกำเนิดวิทย์

02 ธันวาคม 2559

      ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สำหรับท่านที่บริจาคจะสามรถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มนำส่งเงินบริจาคและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนำส่งเงินบริจาค

 ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ