ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

ช่วงเวลา กิจกรรม
ปฏิทินตารางการรับคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนปี 2566
วันพฤหัสที่ 20 เมษายน เวลา 09.45-11.30 คณะครูและบุคลากร MWIT จำนวน 127 คน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน และอาคารศูนย์กีฬา (ดร.ไพรินทร์ เป็นผู้บรรยาย) (ห้อง auditorium)
วันพฤหัสที่ 20 เมษายน เวลา 13.00-15.00 คณะครูและนิสิต ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (รองพรสันต์เป็นผู้บรรยาย) (ห้อง Board2 )
วันพุธที่ 26 เมษายน เวลา 09.00 - 10.30 คณะโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (เดินเยี่ยมชม Microcontroller, Engineering room and Art room) (พาชมโดย อ.ธนิต)
วันพุธที่ 26 เมษายน เวลา 09.00 - 12.00 คณะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จำนวน 50 คน (ห้อง 100 ที่นั่ง)(บรรยายโดย รองพรสันต์)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.30 คณะครูและบุคลากร วจภ.ตรัง จำนวน 109 คน (ห้อง 100 ที่นั่ง)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 16.00 คณะครู โรงเรียนอบจ.เชียงราย จำนวน 19 คน (ห้องบอร์ด 2)
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม เวลา 09.00-12.00 คณะครู ม.ราชภัฎสกลนคร จำนวน 35 คน (ห้องบอร์ด 2)
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.30 คณะครู ม.ราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 25 คน (ห้องบอร์ด 2)