ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

ช่วงเวลา กิจกรรม
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู
24 - 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
25 - 27 สิงหาคม 2560 กิจกรรมค่ายวิชาการ
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 สัปดาห์กีฬาสี
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 จัดงาน 1st KVIS Invitational Students Science Fair 2017