ติดต่อเรา

Contact information

โรงเรียนกำเนิดวิทย์
เลขที่ 999 หมู่ 1
ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์: 0 3301 3888 ( จ. - ศ. 8.00 น. - 17.00 น.)
โทรสาร: 0 3301 3889
อีเมล: contact@kvis.ac.th

Kamnoetvidya Science Academy
999 Moo 1
Payupnai, Wangchan,
Rayong 21210
Tel: +66 3301 3888 ( Mon - Fri 8.00 AM - 5.00 PM )
Fax: +66 3301 3889
Email: contact@kvis.ac.th