ประกาศประกวดราคางานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารหอพักนักเรียนและบ้านพักครู A1

07 มีนาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศประกวดราคางานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารหอพักนักเรียนและบ้านพักครู A1 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3675

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th