สอบราคางานจัดจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

05 มิถุนายน 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สอบราคางานจัดจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3675

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th