ประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์

09 สิงหาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th