ประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถกลุ่มอาคาร C

17 สิงหาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกวดราคาจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถกลุ่มอาคาร C

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคา ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3675

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th