ประกวดราคางานจัดจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย
โรงเรียนกำเนิดวิทย์

27 มีนาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกวดราคางานจัดจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคา ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3675

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th