ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคาร C5
โรงเรียนกำเนิดวิทย์

21 พฤษภาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคาร C5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคา ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3675

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th