ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 3 คัน รร.กำเนิดวิทย์

01 มิถุนายน 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 3 คัน รร.กำเนิดวิทย์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 3 คัน รร.กำเนิดวิทย์ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th