ประกาศสอบราคางานซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร A

01 มิถุนายน 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศสอบราคางานซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร A

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกาศสอบราคางานซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร A ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th