สอบราคางานจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และอาคารหอพัก The Encony

24 ธันวาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รายละเอียดการสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และอาคารหอพัก The Encony คลิก