ประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียน A ( ปีก 3 และ ปีก 4 ) และอาคารหอพักนักเรียน B1-B3

16 ธันวาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียน A ( ปีก 3 และ ปีก 4 ) และอาคารหอพักนักเรียน B1-B3 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียน A ( ปีก 3 และ ปีก 4 ) และอาคารหอพักนักเรียน B1-B3  ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th