ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ อาคารเรียน A จำนวน 32 คัน

22 ธันวาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ อาคารเรียน A จำนวน 32 คัน

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ อาคารเรียน A จำนวน 32 คัน

ลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th