ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ประกวดงานจ้างเหมาติดตาข่ายกันนกบริเวณใต้หลังคาโปร่งแสง อาคารเรียน A โรงเรียนกำเนิดวิทย์

18 กรกฎาคม 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์