ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ประกาศสอบราคา งานสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมสีพื้น Epoxy อาคารเรียน A โรงเรียนกำเนิดวิทย์

06 กุมภาพันธ์ 2566 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์