ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมสีพื้น Epoxy อาคารเรียน A Phase 2

22 กันยายน 2566 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมสีพื้น Epoxy อาคารเรียน A Phase 2 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม