รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

27 เมษายน 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) More Detail(Click)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูบ้านพัก เพศหญิงของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)