รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

10 สิงหาคม 2560

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูวิชาการของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 4 ตำแหน่ง คลิก

2. Employment Opportunities at Kamnoetvidya Science Academy 6 Positions (Teacher) Click

3. Employment Opportunities at Kamnoetvidya Science Academy 2 Positions (Staff) Click