รับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

11 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครครู เพื่อสอนวิชาสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

     1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์         1 ตำแหน่ง  

     2. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ             1 ตำแหน่ง   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

     1. Mathematics and Computer Science Teacher      1 positions   

     2. English Language Teacher                                    1 positions   

For more infomation please click here