รับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม

23 พฤษภาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครครู เพื่อสอนวิชาสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

     1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์        1 ตำแหน่ง  

     2. ครูสอนวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม           1 ตำแหน่ง   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

     1. Mathematics Teacher     1 positions   

     2. Biology and Environmental Science Teacher         1 positions   

For more infomation please click here