ครูสนับสนุนวิชาการ งานห้องปฏิบัติการเคมี

02 สิงหาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน 1 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)