รับสมัครครูสอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์โลก

14 สิงหาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครครู เพื่อสอนวิชาสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

     1. ครูสอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์โลก (คนไทยหรือต่างชาติ)        1 ตำแหน่ง  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

     1. Chemistry and Earth Science Teacher  (Thai or Foreigner)   1 positions   

For more infomation please click here